Prawo wyboru komornika

W oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.”


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Dawid Szewczyk Kancelaria Komornicza nr III w Bochni informuje o czasowym zaprzestaniu obsługi interesantów od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Kontakt z kancelarią odbywać się będzie wyłącznie:
– telefonicznie (14) 300 03 70 lub 534 906 094 w godzinach pracy kancelarii
od 8:00 – 17:00 poniedziałek,
8:00 – 16:00 wtorek – piątek,
– drogą mailową: bochnia.szewczyk@komornik.pl lub za pomocą korespondencji listowej

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Komornika: 24 1600 1462 1836 7578 8000 0001 (w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko oraz sygnaturę akt) INTERESANCI BEZPOŚREDNIO W KANCELARII NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.