Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:


Krajowa Izba Rozliczeniowa

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 23 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.


Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje „o portalu” złożenie wniosku do komornika


Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.


Elektroniczne Księgi Wieczyste

Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.


Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Dawid Szewczyk Kancelaria Komornicza nr III w Bochni informuje o czasowym zaprzestaniu obsługi interesantów od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Kontakt z kancelarią odbywać się będzie wyłącznie:
– telefonicznie (14) 300 03 70 lub 534 906 094 w godzinach pracy kancelarii
od 8:00 – 17:00 poniedziałek,
8:00 – 16:00 wtorek – piątek,
– drogą mailową: bochnia.szewczyk@komornik.pl lub za pomocą korespondencji listowej

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Komornika: 24 1600 1462 1836 7578 8000 0001 (w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko oraz sygnaturę akt) INTERESANCI BEZPOŚREDNIO W KANCELARII NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.